CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 12
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
วิทยุจุฬาฯ เปิด Casting พิธีกรภาคสนาม รายการ Admissions ON AIR

โอกาสดีๆ สำหรับเด็ก ม.ปลาย มาถึงแล้ว !!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมสนุกกับ VOA ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ โครงการ 50 ปีวิทยุจุฬาฯ

ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก VOA โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง หรือติดต่อรับของรางวัล สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร.02-218...

ประกาศผลร่วมสนุกส่งภาพถ่าย “กิจกรรม 50 คำอวยพร 50ภาพถ่าย”

วิทยุจุฬาฯขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรม 50 ปีวิทยุจุฬาฯ กับ “กิจกรรม 50 คำอวยพร 50ภาพถ่าย” ซึ่งทีมงานได้คัดเลือกผู้โชคดีรับของที่ระลึกจากทางสถานีฯ สามารถด...

Program Highlights
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : ความก้าวร้าว (ตอนที่ 3)
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:55 น.
ความก้าวร้าว (ตอนที่ 3)
วิทยากรรับเชิญ อ.จรุงกุล บูรพวงศ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : ปัญหาการพนันในสังคมไทย
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:05 น.
ปัญหาการพนันในสังคมไทย
วิทยากรรับเชิญ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬ...
รายการ วิทยาสามนาที : ปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลก (ตอนที่ 4)
รายการ วิทยาสามนาที- 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 21:30 น.
ปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลก (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : ปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลก (ตอนที่ 3)
ปรากฏการณ์ดาวอังคารใกล้โลก (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : รู้จักสถาบันอนุญาโตตุลาการ
รู้จักสถาบันอนุญาโตตุลาการ
วิทยากรรับเชิญ คุณณัฏฐิณี เนตรอำไพ ผู้จัดการฝ่ายประนอมข้อพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
รายการ คลินิก 101.5 : โรคนิ่ว
โรคนิ่ว (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : เรื่องฟันฟันกับปัญหาสังคมไทย
เรื่องฟันฟันกับปัญหาสังคมไทย (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธิ์ สมโคตร ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
รายการ คลินิก 101.5 : กลิ่นปาก
กลิ่นปาก (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ ณัชชา วสุอนันต์กุล
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เฉลยข้อสอบ PAT 1 ตอนที่ 5
เฉลยข้อสอบ PAT 1 ตอนที่ 5
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เฉลยข้อสอบ PAT 1 ตอนที่ 4
เฉลยข้อสอบ PAT 1 ตอนที่ 4
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เฉลยข้อสอบ PAT 1 ตอนที่ 3
เฉลยข้อสอบ PAT 1 ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์เอกสาร : Download
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติ
Right Button