CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 27 กันยายน 2559
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 12
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา, โครงการชั่งห...

โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 (ไม่เสียค่า...

วิทยุจุฬาฯ เปิด Casting พิธีกรภาคสนาม รายการ Admissions ON AIR

โอกาสดีๆ สำหรับเด็ก ม.ปลาย มาถึงแล้ว !!

Program Highlights
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : แนะนำ
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ- 27 กันยายน 2559 เวลา 09:55 น.
แนะนำ "สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ" (ตอนที่ 2)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : ญี่ปุ่นขอยื่นจดสิทธิบัตรอนุพันธ์สารสกัดจากใบกระท่อม
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 27 กันยายน 2559 เวลา 16:05 น.
ญี่ปุ่นขอยื่นจดสิทธิบัตรอนุพันธ์สารสกัดจากใบกระท่อม
วิทยากรรับเชิญ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : โรคติดเชื้อจากเห็บ
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 1 ตุลาคม 2559 เวลา 09:05 น.
โรคติดเชื้อจากเห็บ
วิทยากรรับเชิญ รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแ...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : ควบรวม อปท. คำตอบการปฏิรูปจริงหรือ
ควบรวม อปท. คำตอบการปฏิรูปจริงหรือ
วิทยากรรับเชิญ ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์ก...
รายการ คลินิก 101.5 : มะเร็งจอตาในเด็ก
มะเร็งจอตาในเด็ก (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : ภาวะสมองพิการ
ภาวะสมองพิการ (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ คุณดวงพร สุริยาอมฤทธิ์ นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ คลินิก 101.5 : ประโยชน์ของการว่ายน้ำ
ประโยชน์ของการว่ายน้ำ (ของฝากสุขภาพ)
ผู้ดำเนินรายการ ณัชชา วสุอนันต์กุล
รายการ จิตวิทยาเพื่อคุณ : แนะนำ
แนะนำ "สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ" (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา แนะนำ
แสง ตอนที่ 2
ผู้สอน : อ.สุรสิงห์ นิรชรเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ผู้สอน : อ.น้ำผึ้ง ศุภอุทุมพรเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - Context Clues
Context Clues
ผู้สอน : อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรีเอกสาร : Download
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button