CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อานวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําร...

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน  อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อ กับ โครงการ ตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 5 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่า...

Program Highlights
รายการ วิทยาสามนาที : รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอนที่ 6)
รายการ วิทยาสามนาที- 18 สิงหาคม 2560 เวลา 21:30 น.
รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09:05 น.
สถานการณ์การเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย
วิทยากรรับเชิญ รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุ...
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน : หนังสือ วรรณกรรมการแสดง
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน- 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10:30 น.
หนังสือ วรรณกรรมการแสดง (นกฮูกชวนคุย)
วิทยากรรับเชิญ รศ.มนตรี มีเนียม ผู้เขียน (ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล...
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน : 1. หนังสือ กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง 2. หนังสือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
รายการ ฮ.นกฮูก นักอ่าน- 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10:30 น.
1. หนังสือ กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง 2. หนังสือ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบ... (นกฮูกบอกกล่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ คลินิก 101.5 : การควบคุมอารมณ์โกรธ
การควบคุมอารมณ์โกรธ (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : ตู้ยาประจำบ้าน
ตู้ยาประจำบ้าน (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ภก.ดร.สันทัด จันทร์ประภาพ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา...
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560 (เล่าข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ข่าวประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560 (Voice of America)
ผู้ดำเนินรายการ ทีมงาน VOA
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : เหตุปล้นรถในพื้นที่ภาคใต้: แนวทางปฏิบัติและการป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่
เหตุปล้นรถในพื้นที่ภาคใต้: แนวทางปฏิบัติและการป้องกันเหตุความไม่สงบในพื้นที่ (วิเคราะห์เจาะลึก)
วิทยากรรับเชิญ พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
รายการ วิทยาสามนาที : รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอนที่ 5)
รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ตอนที่ 5) - เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนาเอกสาร : -
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
ผู้สอน : อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใดเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้สอน : อ.ศรัณย์พร ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button