CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 13
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
นิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดนิทรรศการ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย

รศ.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทย” ในงานเสวนาวิชา...

จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก

มีเดียมอนิเตอร์ ร่วมกับ กสทช. และเครือข่าย แถลงผลการศึกษา “จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก” โดยศึกษาประเด็นด้านเพศ ภาษาที่สื่อทางเพศ ภาษาหยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา, โครงการชั่งห...

โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับ โครงการตามรอยพ่อ...วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน ครั้งที่ 4 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 (ไม่เสียค่า...

วิทยุจุฬาฯ เปิด Casting พิธีกรภาคสนาม รายการ Admissions ON AIR

โอกาสดีๆ สำหรับเด็ก ม.ปลาย มาถึงแล้ว !!

Program Highlights
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย :
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย- 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:05 น.
"ศตวรรษิกชน คนร้อยปี" ในประเทศไทยกับโอกาสในการผลักดันเชิงนโยบาย
วิทยากรรับเชิญ ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการวิจัยศตวรรษิกชนหรือคนร้อยปี
รายการ สัตวแพทย์สนทนา : VET Chula Expo 2017
รายการ สัตวแพทย์สนทนา- 4 มีนาคม 2560 เวลา 09:05 น.
VET Chula Expo 2017 "Chulasic world" (ตอนที่ 1)
วิทยากรรับเชิญ นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ หยิบมาถก ยกมาคุย : ความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อการกำหนดมาตรการสอดส่องดูแล ควบคุม ป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา
ความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อการกำหนดมาตรการสอดส่องดูแล ควบคุม ป้องกันพฤติกร...
วิทยากรรับเชิญ ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
รายการ คลินิก 101.5 : โรคอีดำอีแดง
โรคอีดำอีแดง (ฝากวันละข่าว)
วิทยากรรับเชิญ รศ.นพ.ชิษณุ พันธ์เจริญ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล...
รายการ คลินิก 101.5 : หลักสูตรรังสีเทคนิค
หลักสูตรรังสีเทคนิค (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี อ.ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (เล่าข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (Voice of America)
ผู้ดำเนินรายการ ทีมงาน VOA
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : การเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติในกระทรวงสาธารณสุข
การเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติในกระทรวงสาธารณสุข (วิเคราะห์เจาะลึก)
วิทยากรรับเชิญ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนาเอกสาร : -
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
ผู้สอน : อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใดเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้สอน : อ.ศรัณย์พร ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button