CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 ตุลาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ข่าวต้นชั่วโมง (Breaking News)
รายงานพิเศษ
บรรยากาศโดยรอบของวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559 จำนวน 9,923 คน ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และความภูมิใจอีกก้...

จุฬาฯ ค้นพบแมงมุมชนิดใหม่ของโลก

จุฬาฯ ค้นพบแมงมุมชนิดใหม่ของโลก อายุเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์

นายกรัฐมนตรีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

21 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ ตาแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการ สถานีวิทยุแห่งจุ...

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “ตามรอยพ่อ..วิถีการเรียนรู้สู่เยาวชน” วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําร...

Program Highlights
รายการ อังกฤษอินสไตล์ : 7 Daily Habits Extremely Successful People Swear By | 7 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จมักทำกัน
รายการ อังกฤษอินสไตล์- 21 ตุลาคม 2560 เวลา 13:05 น.
7 Daily Habits Extremely Successful People Swear By | 7 สิ่งที่คนประสบความสำเร็...
ผู้ดำเนินรายการ อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รายการ วิทยาสามนาที : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ (ตอนที่ 7)
รายการ วิทยาสามนาที- 21 ตุลาคม 2560 เวลา 21:30 น.
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ (ตอนที่ 7)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ พูดจาประสาช่าง : แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
รายการ พูดจาประสาช่าง- 22 ตุลาคม 2560 เวลา 08:05 น.
แรงบันดาลจากพ่อ สู่งานวิศวกรรมเพื่อสังคม
วิทยากรรับเชิญ รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม...
รายการวันจันทร์-ศุกร์ รายการวันเสาร์ รายการวันอาทิตย์
รายการ วิทยาสามนาที : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ (ตอนที่ 6)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ (ตอนที่ 6)
ผู้ดำเนินรายการ อ.สิทธิชัย จันทรศิลปิน
รายการ คลินิก 101.5 : สัญญาณอันตรายของแม่ระยะให้นมบุตรที่อาจจะขาดสารอาหาร
สัญญาณอันตรายของแม่ระยะให้นมบุตรที่อาจจะขาดสารอาหาร (ฝากวันละข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ อรอุมา พงษ์แสง
รายการ คลินิก 101.5 : ความมั่นคงทางด้านวัคซีนกับความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทย
ความมั่นคงทางด้านวัคซีนกับความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทย (สนทนาภาษาสุขภาพ)
วิทยากรรับเชิญ ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (เล่าข่าว)
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : ข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
ข่าวประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560 (Voice of America)
ผู้ดำเนินรายการ ทีมงาน VOA
รายการ เจาะข่าวเช้านี้ : แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ... (วิเคราะห์เจาะลึก)
วิทยากรรับเชิญ สุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระรา...
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วงห้องเรียนออนแอร์ รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง Openhouse Onair
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
เคมีไฟฟ้า ตอนที่ 3
ผู้สอน : ดร.ปาริฉัตร วนลาภพัฒนาเอกสาร : -
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
การใช้ภาษาให้งดงาม (แบบฝึกหัด)
ผู้สอน : อ.สันติวัฒน์ จันทร์ใดเอกสาร : Download
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ : วิชา  - การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้สอน : อ.ศรัณย์พร ยินดีสุขเอกสาร : Download
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button