CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
ร่วมงานกับเรา (Job Opportunity)
CU Radio Logo

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz (CU Radio)

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร: 0-2218-3970-4 แฟกซ์: 0-2219-2007 อีเมล: curadio@chula.ac.th เว็บไซต์: http://www.curadio.chula.ac.th

สถานีวิทยุจุฬาฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจำนวน 1 อัตรา
- เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 22 - 30 ปี
- การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรม Event อย่างน้อย 1 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับผู้สื่อข่าว
- สามารถเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลผ่าน Social Media ได้
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะการวางแผน และการจัดการที่ดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง
สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสถานีวิทยุจุฬาฯ สามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่ต้องการ และหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกลับ พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติการศึกษา (Resume) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. ส่งทางอีเมล curadio@chula.ac.th (ระบุหัวข้อว่า "สมัครงานสถานีวิทยุจุฬาฯ ในตำแหน่ง...")
2. ส่งไปรษณีย์ หรือ ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330
หากมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่ 0-2218-3970-4 ต่อ 0 หรือ อีเมล curadio@chula.ac.th
View
38546
Like
16
Twitter Share Button Facebook Share Button
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button