CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
guest
Twitter Share Button Facebook Share Button
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเห็นผลไว นอกสถานที่

 

 

www.lingothailand.com


 

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ กับชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเห็นผลไว นอกสถานที่ 

 

www.lingothailand.com


 

 

 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

Daily English Course 

ให้คุณสามารถพูดคุยในแต่ละหัวข้อได้อย่างรวดเร็วและทันใจ 

เป็นหลักสูตร Conversation ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

ฝึกทักษะการพูดฟังในหลากหลายหัวข้อที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรที่รวบรัดง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา ให้ผู้เรียนเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ทั้งสถานการณ์ในห้องเรียน ที่ทำงาน และปัจุบัน 

 

 


รายละเอียดหลักสูตร

 • การติดต่อสื่อสารงาน
 • การเรียน
 • การแนะนำตัว
 • Socializing
 • การเดินทาง
 • การพูดคุยที่ทางการและไม่เป็นทางการ
 • การสื่อสารโต้ตอบ
 • การสร้างประโยคคำถาม/ประโยคคำตอบ
 • หลักไวยากรณ์
 • รวมไปถึงหัวข้อ Interview การสัมภาษณงาน ขอวีซ่า เป็นต้น

 สิ่งที่คุณจะได้รับ 

ทันทีที่เรียน คุณจะได้รับทิป และ เคล็ดลับในการใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาที่แท้จริง

ภายใน class แรก คุณจะได้รับคำศัพท์ และประโยคที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 100%

หลังจาก ชม. คุณจะสามารถแนะนำตัวเองได้ และสนทนาเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้

หลังจากจบคอรส์แล้ว คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษพูดคุยกับชาวต่างชาติได้โดยไม่อาย กล้าพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 


 

 

 

 

“Think in English!”

 

 

 

Email: learn@lingothailand.com

Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017

Twitter: @lingothailand

Line: @lingo.thailand


 

 

 
 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

Daily English Course 

ให้คุณสามารถพูดคุยในแต่ละหัวข้อได้อย่างรวดเร็วและทันใจ 

เป็นหลักสูตร Conversation ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง

ฝึกทักษะการพูดฟังในหลากหลายหัวข้อที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรที่รวบรัดง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหา ให้ผู้เรียนเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ทั้งสถานการณ์ในห้องเรียน ที่ทำงาน และปัจุบัน 

 

 


รายละเอียดหลักสูตร

 • การติดต่อสื่อสารงาน
 • การเรียน
 • การแนะนำตัว
 • Socializing
 • การเดินทาง
 • การพูดคุยที่ทางการและไม่เป็นทางการ
 • การสื่อสารโต้ตอบ
 • การสร้างประโยคคำถาม/ประโยคคำตอบ
 • หลักไวยากรณ์
 • รวมไปถึงหัวข้อ Interview การสัมภาษณงาน ขอวีซ่า เป็นต้น

 สิ่งที่คุณจะได้รับ 

ทันทีที่เรียน คุณจะได้รับทิป และ เคล็ดลับในการใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาที่แท้จริง

ภายใน class แรก คุณจะได้รับคำศัพท์ และประโยคที่คุณสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 100%

หลังจาก ชม. คุณจะสามารถแนะนำตัวเองได้ และสนทนาเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้

หลังจากจบคอรส์แล้ว คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษพูดคุยกับชาวต่างชาติได้โดยไม่อาย กล้าพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 


 

 

 

 

“Think in English!”

 

 

 

Email: learn@lingothailand.com

Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017

Twitter: @lingothailand

Line: @lingo.thailand


 
Lingo : 10/11/2560 09:37 น.
Show All
(0)
Emoticons
Submit Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button