CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
guest
Twitter Share Button Facebook Share Button
รับนักศึกษาสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับนักศึกษาสมัครนักศึกษาใหม่   ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม  ภาคการศึกษาที่1 /2556

      การรับสมัคร Download ใบสมัคร ที่  www.grad.kmutnb.ac.th  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สอบถามรายละเอียดได้ ดร. ปานทิพย์ บุญส่ง และผศ. พิสุทธ์ แท่นทอง ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โทรศัพท์ 08-7403-4115,081-826-5958 หรือภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02555-2000 ต่อ 6611

pr : 15/03/2556 15:56 น.
Show All
(0)
Emoticons
Submit Button
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button