CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
guest
Twitter Share Button Facebook Share Button
มจพ. วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน” แด่ดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554  ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554 ได้แก่

1.ดร.สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

2.ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

3.ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานประชาสัมพันธ์ มจพ. 0-2586-9010, 0-2555-2091 หรือ

www.kmutnb.ac.th

prkmutnb : 11/02/2556 09:21 น.
Show All
(0)
Emoticons
Submit Button
Left Button
รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button