CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
guest
Twitter Share Button Facebook Share Button
เด็นโซ่เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนเด็นโซ่ ผู้พิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 2555 ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ที่มา
ในปี 2551 บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและผลิตระบบ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสภาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ “เยาวชนเด็นโซ่ ผู้พิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักถึงการดำรงอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีโอกาสค้นคว้าศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเจริญด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 7 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมปลูกจิตสำนึกในการสร้างสังคมแบบยั่งยืนผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดที่หลากหลายด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

รายละเอียดการอบรม
 เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Local Training): วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2555 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจากการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยประมาณ 3-4 คนไปอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Global Training): เดือนตุลาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ริเริ่มโดยชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน ศึกษาความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมอบรมนานาชาติ หลังจากนั้น นักศึกษาทุกคนจะพัฒนาสร้างสรรค์แผนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนเอง


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับดังกล่าวแล้ว แต่อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนนสำหรับ Computer-based, 80 คะแนนสำหรับ Internet-based และ 550 คะแนนสำหรับ Paper-based ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนามได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดได้


วิธีการรับสมัคร

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ ที่ www.denso-yea.com
2. ส่งใบสมัครภายใน 15 พ.ค. 2555 ที่
- E-mail: somkid.s@denso.co.th หรือ jiratorn.t@denso.co.th
- ไปรษณีย์: บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม. 27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560


ติดต่อสอบถาม
แผนก Corporate Communications บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด โทร. 0 2315 9500 ต่อ 2214 และ 2215 หรือ E-mail: somkid.s@denso.co.th หรือ jiratorn.t@denso.co.th

DENSO International Asia : 27/03/2555 16:53 น.
Show All
(0)
Emoticons
Submit Button
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button