CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
guest
Twitter Share Button Facebook Share Button
วิจารย์การประกวดเพลงคำพ่อสอน

ผมชื่อธนวัฒน์ สุขขี เป็นผู้ร่วมอบรมประกวดเพลงคำพ่อสอนปี 2554 และไม่ผ่านการพิจารณาก็ยอมรับในตอนต้นว่าการตันสินเป็นไปอย่างมีหลักการ,วิชาการและคงเอกลักษณ์ไทย แต่เม่อผมเห็นเพลงเช่น"อนาคตกำหนดเองได้"ที่ผ่านเข้ารอบลึกๆแล้วต้องบอกว่าผมเสียใจและเศร้าใจม่ากที่คณะกรรมการไร้ความสามารถมากๆเพลงดังกล่าวไร้ซึาฃึ่งสัมพัสและฉัทลักษณ์ไทย(คนไร้ครู) อย่าอวดเก่งว่าตัวข้าพเจ้าโด่งดัง

ระดับประเทศออกดจากกม.มา รวมถึงคณะกรรมการทุกคนที่ถูกครอบงำหลงคนผิด

              การแต่งเพลงเป็นงานศิลป์ก็จริงแต่เพลงไทยต้องคงเอกลักษณ์ไทยไว้ให้ลูกหลานได้เอาแบบอย่างที่ถูกต้อง ฉัทลักษณ์เป็นหลักการที่

เป็นศาสตร์แห่งคุณค่าเพลงนั้นฯแล้วแต่งประกวดในวาระสำคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบันด้วยแล้วคิดดูเถิดท่านผู้มีอำนาจเอ๋ย ๓าษาจะวิบัติ

             ผมแพ้แต่มิใช่ผู้ชวนตีแต่ผมจะยอมรับคำตัดสินเป็นที่สุดก็หลังจากได้เห็นเพลงที่ชนะประกวดโชว์ออกมาแล้วและแต่งได้ถูกหลักฉันทลักษณ์ไทยเท่านั้น

             อย่าคิดว่าคนอื่นฯจะโง่เหมือนคุณ

                                                                                                                   ศิลย์ อ.ทวีพงศฺ

 0865693606

ธนวัฒน์ สุขขี : 27/02/2555 16:28 น.
Show All
(0)
Emoticons
Submit Button
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button