CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
guest
Twitter Share Button Facebook Share Button
ฝากประชาสัมพันธ์ Chemical Engineering Camp#2
โครงการ Chemical Engineering Camp #2 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ ทางด้านวิศวกรรมเคมีแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจโดยนอก จากได้รับข้อแนะนาต่างๆจากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถของทางภาควิชาฯโดย ตรงแล้วนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งเชิง วิชาการและนันทนาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมเคมีวิเคราะห์ ความถนัดของตนและยังจะได้รับมิตรภาพใหม่จากเพื่อนนักเรียนและรุ่นพี่จากภาค วิชาวิศวกรรมเคมีในระยะเวลา 1 วันของโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วัน และเวลาในการดำเนินกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 08.30 – 16.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคมพ.ศ.2554 ถึงวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายนพ.ศ.2554
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.4shared.com/document/I8rTJjzm/ChE_camp2.html

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (ผ่านทาง facebook ของโครงการ และเว็บไซต์ของทางภาควิชาฯ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
http://www.facebook.com/checamp.kmutnb
พี่เล็ก 087-6349757  พี่เต็มเปี่ยม 086-7866689  พี่ขนุน 087-9907043

รีบๆสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ ^^


พี่เล็ก : 17/10/2554 20:47 น.
Show All
(0)
Emoticons
Submit Button
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button