CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
guest
Twitter Share Button Facebook Share Button
อบรมอีเลิร์นนิ่ง "การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเว็บ"
จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศแบบอีเลิร์นนิ่ง
การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเว็บ (Create E-Book from Web) : 9 ชั่วโมง

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 20 มิถุุนายน 2554
การเรียน ระหว่างวันที่ 20 มิถุุนายน - 20 สิงหาคม 2554

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(มีเวลาเรียนอีเลิร์นนิ่งไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงขึ้นไปและมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% ขึ้นไป)

ผู้สนใจหากมีข้อสอบถาม / สงสัย ได้ที่อีเมล์ ratree@thaicyberu.go.th หรือ http://lms.thaicyberu.go.th/online/
 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย : 18/05/2554 17:23 น.
Show All
(0)
Emoticons
Submit Button
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button