รายการหยิบมาถกยกมาคุย ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2560