วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:32 น.
รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงสอง)
เวลา 15:05 - 15:55 น.
รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา
เวลา 15:55 - 16:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 16:00 - 16:05 น.
รายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน
เวลา 16:05 - 16:30 น.
รายการ We are Asean
เวลา 16:30 - 16:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 16:55 - 17:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 17:00 - 17:05 น.
รายการเปิดโลกสื่อสาร
เวลา 17:05 - 18:00 น.
รายการคัมภีร์รถ
เวลา 18:00 - 18:50 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
เวลา 18:50 - 19:00 น.
ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 19:00 - 19:30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
เวลา 19:30 - 19:45 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
เวลา 19:45 - 20:30 น.
รายการวิทยาสามนาที
เวลา 20:30 - 20:35 น.
รายการ Music Signature
เวลา 20:35 - 22:00 น.
รายการ Classical Music
เวลา 22:00 - 23:59 น.