วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 07:47 น.
รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)
เวลา 07:30 - 07:55 น.
สารคดีคำพ่อสอน
เวลา 07:55 - 08:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 08:00 - 08:05 น.
รายการกระแสเศรษฐกิจ
เวลา 08:05 - 08:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 08:55 - 09:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 09:00 - 09:05 น.
รายการ Innovative Wisdom
เวลา 09:05 - 09:30 น.
รายการตามรอยพ่อ
เวลา 09:30 - 09:55 น.
สปอตเพื่อสังคม
เวลา 09:55 - 10:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 10:00 - 10:05 น.
รายการสัตวแพทย์สนทนา
เวลา 10:05 - 10:30 น.
รายการคลินิก 101.5
เวลา 10:30 - 10:55 น.
สารคดีคำพ่อสอน
เวลา 10:55 - 11:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 11:00 - 11:05 น.
รายการ Hello Social
เวลา 11:05 - 11:30 น.
รายการสานสัมพันธ์ไทย-จีน
เวลา 11:30 - 11:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 11:55 - 12:00 น.
รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
เวลา 12:00 - 13:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 13:00 - 13:05 น.
รายการเพลินเพลง
เวลา 13:05 - 13:55 น.
สารคดีคำพ่อสอน
เวลา 13:55 - 14:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 14:00 - 14:05 น.
รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงแรก)
เวลา 14:05 - 14:55 น.
สปอตเพื่อสังคม
เวลา 14:55 - 15:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 15:00 - 15:05 น.
รายการสุขกันเถอะเรา (ช่วงสอง)
เวลา 15:05 - 15:55 น.
รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา
เวลา 15:55 - 16:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 16:00 - 16:05 น.
รายการหยิบมาถกยกมาคุย
เวลา 16:05 - 16:30 น.
รายการ Biz Genius
เวลา 16:30 - 16:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 16:55 - 17:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 17:00 - 17:05 น.
รายการเปิดโลกสื่อสาร
เวลา 17:05 - 18:00 น.
รายการคัมภีร์รถ
เวลา 18:00 - 18:50 น.
สรุปข่าวในรอบวัน
เวลา 18:50 - 19:00 น.
ถ่ายทอดสดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 19:00 - 19:30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
เวลา 19:30 - 19:45 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย (ช่วง นัทแนวแนะน้อง)
เวลา 19:45 - 20:30 น.
รายการวิทยาสามนาที
เวลา 20:30 - 20:35 น.
รายการ Good Time
เวลา 20:35 - 22:00 น.
Classical Misic
เวลา 22:00 - 23:59 น.