วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 23:36 น.
รายการ Classical Music
เวลา 22:00 - 23:59 น.