วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 20:46 น.
รายการ Music Signature
เวลา 20:35 - 22:00 น.
รายการ Classical Music
เวลา 22:00 - 23:59 น.