01
ธันวาคม
2018
รายการ Idea Idol
เวลา 19:45 - 20:30 น.
รายการวิทยาสามนาที
เวลา 20:30 - 20:35 น.