01
ธันวาคม
2018
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 19:00 - 19:30 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
เวลา 19:30 - 19:45 น.