01
ธันวาคม
2018
รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ
เวลา 13:30 - 13:55 น.
สาคดีคำพ่อสอน
เวลา 13:55 - 14:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 14:00 - 14:05 น.