01
ธันวาคม
2018
รายการยุ้งฉางฟางข้าว
เวลา 09:30 - 09:55 น.
สปอตเพื่อสังคม
เวลา 09:55 - 10:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 10:00 - 10:05 น.