01
ธันวาคม
2018
ถ่ายทอดรายการ คสช. จาก สวท.
เวลา 08:05 - 08:30 น.
เพลงคั่นเวลา สปอต สารคดี
เวลา 08:30 - 08:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 08:55 - 09:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 09:00 - 09:05 น.