01
ธันวาคม
2018
ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เวลา 07:00 - 07:30 น.