09
มีนาคม
2018
รายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก)
เวลา 07:30 - 07:55 น.
สารคดีคำพ่อสอน
เวลา 07:55 - 08:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 08:00 - 08:05 น.