12
สิงหาคม
2017
ข่าวในพระราชสำนัก
เวลา 19:30 - 19:45 น.
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
เวลา 19:45 - 21:30 น.
รายการวิทยาสามนาที
เวลา 21:30 - 21:35 น.