12
สิงหาคม
2017
สรุปข่าวรอบสัปดาห์
เวลา 08:30 - 08:55 น.
รายการคุยกันสักนิด
เวลา 08:55 - 09:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 09:00 - 09:05 น.