CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นักจัดการความรู้อาวุโสฝ่ายวิชาการ มิวเซียมสยาม
การประชุมสามัญแห่งสหประชาชาติประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UNPFII) ครั้งที่ 16
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมกาารสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พฤติกรรมของกลุ่มเน็ตไอดอลบนอินเทอร์เน็ตกับอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่นไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
การดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ภักดี สืบนุการณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
ทิศทางความสัมพันธ์ภายในและภายนอกฝรั่งเศส หลังการรับตำแหน่งของผู้นำคนใหม่ เอ็มมานูแอล มาครง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ประธานเครือข่ายจุฬานานาชาติ
โรคคาโรชิ (Karoshi Syndrome) ทำงานหนักจนตาย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ สาขาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ชุมชนน้ำแดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณธีรเนตร ไชยสุวรรณ ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.)
ปัจจัยกำหนดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนร่วมและการกระจายรายได้ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
แผนงานการบูรณาการการปรับรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.สุพัตรา แผนวิชิต นักวิจัยและที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายอาญา
การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อรองรับความต้องการนักลงทุนขาออกของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ รองผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการปัญหาที่ดินต่อรัฐบาล โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวัส ติงสมิส ประธานกรรมการสิทธิมนุษยฃนแห่งชาติ
การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.นวลพรรณ ไม้ทองดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
"วิทยาศาสตร์" ทางออกกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะประกาศลาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณกัญจน์ ทัตติยกุล เครือข่ายติดตามผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหิน
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button