CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิดการประกาศลดระดับยาบ้า จากยาเสพติดประเภทที่มีฤทธิ์ร้ายแรงเป็นยาเสพติดประเภททั่วไป
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพพยาบาลตามข้อตกลงร่วมในอาเซียนมีโอกาสและความท้าทายอย่างไร (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนามนุษย์และการย้ายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานการณ์การคุกคามและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
โครงการสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน LPN
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพพยาบาลตามข้อตกลงร่วมในอาเซียนมีโอกาสและความท้าทายอย่างไร (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนามนุษย์และการย้ายถิ่น วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิทธิของผู้ตายในสื่อสังคมออนไลน์ที่ควรได้รับการเคารพ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
กลุ่มเด็กชาติพันธุ์สามารถมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กไทยได้หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
รำลึกครบรอบ 100 วัน ศ.ดร.พัทยา สายหู ผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
"วิจัย" เครื่องมือสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทยจริงหรือ? การทำงานและสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับคนพิการ โดยคนพิการ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.มณเฑียร บุญตัน สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
พฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
นิทรรศการ ต้มยำกุ้งวิทยา: วิชานี้อย่าเลียน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร นักจัดการความรู้อาวุโสฝ่ายวิชาการ มิวเซียมสยาม
การประชุมสามัญแห่งสหประชาชาติประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UNPFII) ครั้งที่ 16
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมกาารสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พฤติกรรมของกลุ่มเน็ตไอดอลบนอินเทอร์เน็ตกับอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของกลุ่มวัยรุ่นไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5
Right Button