CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมกาารสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แอมเนสตี้-ICJ ติงไทยออก "พ.ร.บ.ทรมาน-อุ้มหาย" ล่าช้า
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในเส้นทาง R๓A และ R๓B เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในเส้นทาง R๓A และ R๓B เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จะลดจำนวนผู้ใช้ถนนที่ขับเบียดคอสะพานได้ภายในต้นปี 61 จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สถานการณ์แรงงานเด็กและปรากฏการณ์การใช้แรงงานเด็กโดยครอบครัว
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณดาหวัน ขอนทอง มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน LPN
การจดสิทธิบัตรเฟซบุ๊กเผยแผนการ "อ่านอารมณ์ผู้ใช้" ผ่านเว็บแคม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการติดตามข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ประธานผู้อำนายการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
โครงการศึกษาบทบาทของที่ดินในอนาคต
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมาชิกสภาการปฏิรูปประเทศ
การประชุมระหว่างเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แอมเนสตี้เรียกร้องไทยคุ้มครองผู้ลี้ภัยทางกฎหมายมากขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
กล้องวงจรปิดใช้การไม่ได้ในเวลาฉุกเฉิน ปัจจัยคืออะไร ใครจะดูแลเรา
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
ชนเผ่าพื้นเมืองกับงานฟื้นฟูวัฒนธรรม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย หัวหน้ากลุ่มวิจัยพลวัตวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button