CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การออกแบบบ้านเพื่อคนไร้บ้านในกรุงเทพฯ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.มนทกานต์ ฉิมมามี นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้หญิงมลายูมุสลิมชายแดนใต้
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินคดีความของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ประธานผู้อำนายการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
หนังสือ บันทึกจากก้นบึ้งถึงกลางใจ (Notes to Myself) | ฮิวจ์ห พราเธอร์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
วิภาดา กิตติโกวิท ผู้แปล
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่พัก
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ สถาปนิกด้านบูติคโฮเต็ล
ปรากฏการณ์ทางสังคมในการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารของผู้ใช้ Social Media
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
กนกวรรณ ด้วงเขียว นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช
สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อนโยบายการปฏิรูปตำรวจ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ประธานผู้อำนายการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
หนังสือ ครูครับ เราจะสู้เพื่อฝัน | Dead Poet Society
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ต่อง ปณิธาน ลักษณเกียรติ copywriter
ทักษะ Critical Thinking สำคัญกับเด็กอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุชาติ สังข์เกษม
วันผู้สูญหายสากล
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
การให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมแก่ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นบุคคลที่พนักงานสอบสวนขออายัดตัวไว้ในระหว่างเป็นผู้ต้องขัง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กระบวนการสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของผู้หญิงที่เดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ตวงทอง สรประเสริฐ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือ "ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้" | เคน โรบินสัน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อาร์ท อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา OMG BOOKS
Homemade Stay: ข้อควรรู้ถ้าอยากเปลี่ยนที่อยู่เป็นที่พัก
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ เจ้าของหนังสือ เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการไทยศึกษา
Right Button