CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการติดตามข่าวสาร-สถานการณ์ต่างๆ ผ่านระบบถ่ายทอดสดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
23 บุคลิกในหนึ่งคน เรื่องจริงหรือความเชื่อผิดๆ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.อธิชาติ โรจนะหัสดิน ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยุดิจิตอลจะปลุกชีพจรการรับฟังวิทยุให้กลับมาเต้นได้หรือไม่ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม คณะกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์แห่งชาติ
เมื่อคนดีที่คืนสู่สังคมกลับกลายเป็นคนต้องห้าม (ทำงาน)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณกุลภา วจนสาระ นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยุดิจิตอลจะปลุกชีพจรการรับฟังวิทยุให้กลับมาเต้นได้หรือไม่ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม คณะกรรมการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์แห่งชาติ
การแจ้งเตือนข่าวปลอมในเฟซบุ๊คกับการใช้วิจารณญาณของผู้รับสาร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงเด็กไทย ใครรับผิดชอบ?
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สื่อกับการใช้คำแสดงอคติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.กังวาล ฟองแก้ว ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การยกระดับงานด้านสิทธิมนุษยชนในไทยให้เป็นที่ประจักษ์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประเทศไทยกับความพยายามในการเป็นสังคมอุตสาหกรรม: เรากำลังหนีตัวเองอยู่หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ เลขาธิการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
New Year Resolution การวางแผนที่ดี หรือเพียงฝันตามกระแส
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
แคนาดา...ความหวังใหม่ของผู้ลี้ภัยจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปฏิกิริยาความร้าวลึกต่อนโยบายแบน 7 ประเทศมุสลิมของโดนัล ทรัมป์ กับการลบภาพเด่นด้านเสรีภาพของสหรัฐอเมริกา
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
วิทยากรรับเชิญ
คุณวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อิทธิพลของมิเชล โอบาม่า กับประเด็นความท้าทายต่อเมลาเนีย ทรัมป์ ในฐานะสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5
Right Button