CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดว่าด้วยความ (ไม่) เป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยความ (ไม่ )เป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ Thailand 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องสิทธิชุมชน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.กิติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นวัตกรรมสื่อการสอน: บทเรียนภาษาอังกฤษที่มีฐานรากจากท้องถิ่นไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานการณ์ความเครียดของคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ใช้ Tablet อย่างไรให้เกิดประโยชน์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระแสหน้ากากจิงโจ้ (เป๊ก ผลิตโชค) สะท้อนอะไรในสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องตัวชี้วัดทางสิทธิมนุษยชน (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิชัย ศรีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พฤติกรรมการทิ้งขยะในที่สาธารณะและการจัดการปัญหาขยะ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
รู้ทันรายการเรียลลิตี้: ความจริงหรือสคริปท์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ความเท่าเทียมด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สรุปผล Social Well-being
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.มนทกานต์ ฉิมมาลี นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องตัวชี้วัดทางสิทธิมนุษยชน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.วิชัย ศรีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรณีภาพลักษณ์ Emma Watson กับแนวคิดสตรีนิยม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการไทยศึกษา
Right Button