CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
การปรับตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
หนังสือ The Power of Now | พลังแห่งจิตปัจจุบัน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ปณิธาน ลักษณเกียรติ คอลัมนิสต์
เราจะอยู่ร่วมกันกับการค้าข้างทางได้อย่างไร: บทเรียนจากนานาประเทศถึงไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.นฤมล นิราทร สาขาวิชานโยบายสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือ The Power of Meaning
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา บรรณาธิการสำนักพิมพ์ OMG BOOKS
ก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้สแลม สะท้อนปัญหาอะไรในสาธารณสุขไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ โรงพยาบาลน่าน
การประชุม ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons ครั้งที่ 2 และการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องผู้สูงอายุซึ่งต้องโทษจำคุก ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความคิดเห็นของผู้พิการทางการมองเห็นต่อการเข้าถึงการบริการทางการเงินผ่านระบบธนาคาร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
Positive thinking กับการสะท้อนสังคมของหนังสือ Pollyanna โลกนี้ไม่สิ้นหวัง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
วรรธนา วงฉัตร ผู้แปลหนังสือ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ Digital ยุค Thailand 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ถอดรหัสไทย 4.0 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติถึงแผนพัฒนาองค์กร (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทางจักรยานเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาสุขภาพหรือเพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้ง Friend for River
STEM Education
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.อเนกพล เกื้อมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถอดรหัสไทย 4.0 จากแผนยุทธศาสตร์ชาติถึงแผนพัฒนาองค์กร (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วรรณกรรมเยาวชน "กระต่ายกำมะหยี่-เจ้าชายแสนสุข"
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
วิภาดา กิตติโกวิท ผู้แปล
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button