CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 ตุลาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 23/10/2560
ทางจักรยานเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา แก้ปัญหาสุขภาพหรือเพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้ง Friend for River
วรรณกรรมเยาวชน "กระต่ายกำมะหยี่-เจ้าชายแสนสุข"
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
วิภาดา กิตติโกวิท ผู้แปล
เริ่มต้นอ่านหนังสือจากเรื่องสั้น
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ปณิธาน ลักษณเกียรติ ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ คอลัมนิสต์
ความสำคัญและคุณค่าของการรู้จักรากชุมชนตัวเอง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
สมชัย กวางทองพาณิชย์ นักประวัติศาสตร์ชุมชนสมัครเล่น
การขายเบียร์เสรีในร้านสะดวกซื้อ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โรฮิงญาในการเมืองพม่า
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิไตยในพม่า
ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: อุปสรรคการขับเคลื่อนนโยบายสังคม
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDRI
ปรากฏการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นในไทย: กรณีศึกษา BNK 48
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ปรียานุช หลักคำ Content Merketing คอลัมนิสต์เว็บไซต์ Marumura
ประวัติศาสตร์โรฮิงญา: บาดแผลภายในและความกดดันจากนานาชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ อดีตคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสถานะบุคคลในภาคเหนือและภาคอีสาน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
เตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจกรรมการรับน้องของสถาบันการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาร ประธานผู้อำนายการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพล
หนังสือ คนไม่รู้จักตัวเอง | Awareness ของ แอนโทนี เดอ เมลโล
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา บรรณาธิการสำนักพิมพ์ OMG BOOKS
มองสังคมในมุม Way s up: ปลุกกระแสสื่อเว็บคอนเทนท์สร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
พงศธร จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์อิสระ ผู้ก่อตั้ง Way s Up
ความต้องการตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
สุภานัน คำโม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
แนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมกับการสร้างเสริมความสุจริต สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5
Right Button