CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 29 เมษายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 13
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 03/05/2560
การกีดกันเพศหญิงในการจ้างงานวิชาชีพชั้นสูง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
อ.นวลพรรณ ไม้ทองดี คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
รายการประจำวันที่ 02/05/2560
"วิทยาศาสตร์" ทางออกกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รายการประจำวันที่ 01/05/2560
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะประกาศลาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณกัญจน์ ทัตติยกุล เครือข่ายติดตามผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหิน
RU ชุมชนและพื้นที่: รับมือความท้าทาย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มาตรฐานการดำเนินด้านสิทธิมนุษย์ของเกาหลีใต้จะนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทประเทศไทยได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อ่านเกมอเมริกาในวิกฤติเกาหลีเหนือ จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3 หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเมืองและยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือ
มิติความต่างระหว่าง "ความยุติธรรม" กับ "ความเป็นธรรม"
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์การปลูกยางพาราในไทยด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
การบังคับใช้โทษประหารชีวิตในนานาชาติและอาเซียนลดลงจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
การตรวจสอบการเสียชีวิตของนายชัยภูมิ ป่าแส
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทยจะเป็นรูปธรรมได้หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
คุณประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์
มองปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ทางออกคืออะไร
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มองต่างมุม ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ศยามล เจริญรัตน์ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรณรงค์เมาไม่ขับและติดกล้องหน้ารถช่วงเทศกาลสงกรานต์ ช่วยลดอุบัติเหตุได้จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button