CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 17/07/2560
ยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในเส้นทาง R๓A และ R๓B เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.บุษบา สิทธิการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
View
24
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button