CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 20/03/2560
ความเท่าเทียมด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
View
62
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button