CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button

รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการ
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติ
Right Button