CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 12/04/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.การระงับความรู้สึกเด็ก 2.คำให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ศิลปะและการออกแบบเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Listen
Marketing 3.0
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอนุรุธ ว่องวนิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด
Listen
1.การระงับความรู้สึกเด็ก 2.คำให้การชาวกรุง (เทพฯ) เก่า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
897
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button