CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 05/04/2557
นกฮูกบอกกล่าว
1.English in Airline Business 2.กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
ค้น คว้า อ่าน เขียน ทักษะเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.นฤมล กิจไพศาลรัตนา ผอ.ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
Listen
หนุ่มฮอตสาวเฮี้ยวรักเปรี้ยวอมหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิไลมาศ ค้ำชู (นามปากกา "แสตมป์เบอรี่") นักเขียนสำนักพิมพ์แจ่มใส
Listen
1.English in Airline Business 2.กฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
960
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อ
Right Button