CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 20/06/2558
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย JOOMLA & VIRTUEMART 2. หนังสือ ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ CULI Dictionary of English Usage
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เสาวภา ฉายะบุระกุล ผู้เขียน
Listen
นวนิยายเรื่องผ้าของ นพ.พงศกร จินดาวัฒนะ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สิตา เยี่ยมขันติถาวร สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Listen
1. หนังสือ สร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ด้วย JOOMLA & VIRTUEMART 2. หนังสือ ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
772
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาที
Right Button