CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 13/06/2558
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ ศัพท์บัญญัติ-บัญญัติศัพท์ 2. หนังสือ ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การจัดการนำเข้าและส่งออก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ลูกอีสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอมร บรรจง นักจัดรายการวิทยุด้านสุขภาพ อสมท.
Listen
1. หนังสือ ศัพท์บัญญัติ-บัญญัติศัพท์ 2. หนังสือ ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
828
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button