CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 13/06/2558
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ การจัดการนำเข้าและส่งออก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ การจัดการนำเข้าและส่งออก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ชัยชนะ ตีรสุกิตติมา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ ลูกอีสาน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณอมร บรรจง นักจัดรายการวิทยุด้านสุขภาพ อสมท.
Listen
1. หนังสือ ศัพท์บัญญัติ-บัญญัติศัพท์ 2. หนังสือ ความเป็นพิษของสารและผลิตภัณฑ์เคมี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
830
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button