CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 23/05/2558
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ การถอนฟันทางปฏิบัติการ 2. หนังสือ Introduction to THAI
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผู้เขียน
Listen
หนังสือ The Fall of Advertising and the Rise of PR
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณโสภาวดี จันทร์ถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด
Listen
1. หนังสือ การถอนฟันทางปฏิบัติการ 2. หนังสือ Introduction to THAI
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
927
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button