CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 09/05/2558
Listen
หนังสือ เขียน Java GUI และ JSP ด้วย Netbeans
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.วาสนา เหง้าเกษ ผู้เขียน
Listen
หนังสือ แฮร์รี่ พอตเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Listen
1. หนังสือ พจนานุกรมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในภาษาอังกฤษ และ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศส 2. หนังสือ ปรัชญาภาษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
831
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button