CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 02/05/2558
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ คำกริยาภาษาเยอรมันจากมุมมองของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ผู้เขียน (อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
Listen
หนังสือ คำกริยาภาษาเยอรมันจากมุมมองของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ผู้เขียน (อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
Listen
หนังสือ สี่แผ่นดิน และ หนังสือ สามก๊ก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Listen
1. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบประวัติศาสตร์ ม.4-6 2. หนังสือ เลียบขอบไพร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
764
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5
Right Button