CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 28/03/2558
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ ถามมา ตอบไป ใส่ใจสุขภาพจิต 1 2. หนังสือ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ การวิจัยบริการทางสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
Listen
หนังสือ (ภาพประกอบบทความ) Home
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณมุนินทร์ สายประสาท (นามปากกา มุนิน) นักเขียน นักวาดการ์ตูน
Listen
1. หนังสือ ถามมา ตอบไป ใส่ใจสุขภาพจิต 1 2. หนังสือ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
825
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button