CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 07/03/2558
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ เทคนิคสำหรับการเชื่อมขั้วต่อทางภาพและเสียง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ผู้เขียน (อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
Listen
หนังสือ เทคนิคสำหรับการเชื่อมขั้วต่อทางภาพและเสียง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล ผู้เขียน (อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
Listen
หนังสือประเภทศิลปะสมัยใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุพล พัวศิริรักษ์ (เบล) นักร้อง นักจัดรายการ และพิธีกร
Listen
1. หนังสือ ปทานุกรมจุลชีววิทยา 2. หนังสือ คำกริยาภาษาเยอรมันจากมุมมองของไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
730
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button