CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 28/02/2558
นกฮูกพาถาม
หนังสือ The Energy Bus
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ (ไหยหยา) นักแสดง
Listen
หนังสือ วาทนิพนธ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ชิตาภา สุขพลำ ผู้เขียน (อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
Listen
หนังสือ The Energy Bus
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณวรินทร์ลดา ปิยะวิรัทธิ์ (ไหยหยา) นักแสดง
Listen
1. หนังสือ กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร 2. หนังสือ การทดลองและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC 18F4550 ด้วยภาษาซี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
773
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button