CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 21/02/2558
นกฮูกพาถาม
หนังสือ เจ้าชายน้อย และ หนังสือ ธรรมะติดปีก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุรางคนา สุนทรพนาเวศ พิธีกรและนักแสดง
Listen
หนังสือ พื้นฐานการจัดการการศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย ผู้เขียน
Listen
หนังสือ เจ้าชายน้อย และ หนังสือ ธรรมะติดปีก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุรางคนา สุนทรพนาเวศ พิธีกรและนักแสดง
Listen
1. หนังสือ ทฤษฎีระบบเครื่องทำความเย็น 2. หนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
804
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button