CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 14/02/2558
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ มุมมองต่อประชาคมอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร ผู้เขียน
Listen
หนังสือ มุมมองต่อประชาคมอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร ผู้เขียน
Listen
หนังสือ สาวน้อยไทยเมืองฝรั่ง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (นามปากกา โสภาค สุวรรณ) นักเขียน
Listen
1. หนังสือ การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 2. หนังสือ แคลคูลัส 2
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
793
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาที
Right Button