CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 07/02/2558
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2. หนังสือ กลศาสตร์ 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ทพ.ดร.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
Listen
1. หนังสือ หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2. หนังสือ กลศาสตร์ 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
723
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาที
Right Button