CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 07/02/2558
นกฮูกพาถาม
หนังสือเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
Listen
หนังสือ พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันของโรคปริทันต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ทพ.ดร.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ ผู้เขียน
Listen
หนังสือเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
Listen
1. หนังสือ หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2. หนังสือ กลศาสตร์ 1
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
722
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติ
Right Button