CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 31/01/2558
นกฮูกบอกกล่าว
1. หนังสือ ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาใการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน 2. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบภูมิศาสตร์ ม.4-6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
Listen
หนังสือ คำเรียกชื่อพืชแบบพื้นบ้านไทย: การศึกษาเชิงภาษาศาสตร์พฤกษศาสตร์ชาติพันธ์ุ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา ผู้เขียน
Listen
หนังสือ พระมหาชนก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ดร.ลภัสรดา จ่างแก้ว หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
1. หนังสือ ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาใการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน 2. หนังสือ คู่มือเตรียมสอบภูมิศาสตร์ ม.4-6
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
707
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาที
Right Button