CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 24/01/2558
นกฮูกชวนคุย
หนังสือ การบริหารการสื่อสารขององค์การ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช ผู้เขียน (อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
Listen
หนังสือ การบริหารการสื่อสารขององค์การ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช ผู้เขียน (อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
Listen
หนังสือ เดอะซีเคร็ต ชีวิตนี้น้อยนัก และ How to win friends and influence people
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
คุณชุติมา ดุรงค์เดช (ไข่มุก) มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2552
Listen
1. หนังสือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 2. หนังสือ MATLAB การประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
778
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button