CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 17/01/2558
นกฮูกพาถาม
หนังสือ ปาปิยอง (Papillon)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.เลิศ อานันทนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
Listen
หนังสือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: หลักการและการประยุกต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Listen
หนังสือ ปาปิยอง (Papillon)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.เลิศ อานันทนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
Listen
1. หนังสือ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2. หนังสือ กฎหมายสนุก สนุก: รู้กฎหมายกำไรชีวิต ได้ทั้งความคิดและความสนุก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1154
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button