CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 17/01/2558
Listen
หนังสือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: หลักการและการประยุกต์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุธินี ฤกษ์ขำ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Listen
หนังสือ ปาปิยอง (Papillon)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
วิทยากรรับเชิญ
รศ.เลิศ อานันทนะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
Listen
1. หนังสือ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2. หนังสือ กฎหมายสนุก สนุก: รู้กฎหมายกำไรชีวิต ได้ทั้งความคิดและความสนุก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
View
1156
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5
Right Button